Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 nhanh được dùng cho các học sinh có triệu chứng trong trường; vui lòng đồng ý để con quý vị được xét nghiệm

Xét nghiệm các học sinh có triệu chứng COVID-19 ở trường là cách nhanh nhất để đưa những em có kết quả âm tính về học trực tiếp. Bắt đầu từ tháng này, học sinh của Trường học Khu vực Osseo có triệu chứng nhiễm COVID-19 khi đang ở  trường sẽ có cơ hội làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh dưới sự giám sát của một nhân viên được đào tạo của học khu. Để được xét nghiệm, học sinh phải có đơn đồng ý có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ trong hồ sơ.

Quận 279 sẽ sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh BinaxNOW cho các học sinh có triệu chứng trong trường. Xét nghiệm BinaxNOW là một que dài, linh hoạt có đầu quấn bông mềm để ngoáy mũi lấy mẫu. Xét nghiệm sẽ được cung cấp miễn phí cho các học sinh có triệu chứng nhờ khoản tài trợ  Mở lại Trường học ELC của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Nhân viên được đào tạo của học khu sẽ tiến hành xét nghiệm cho học sinh dưới 14 tuổi và hỗ trợ học sinh trên 14 tuổi khi các em tự xét nghiệm lấy mẫu. Kết quả sẽ có trong vòng mười lăm phút.

Học sinh có các triệu chứng nhẹ có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 có thể trở lại lớp học ngay lập tức. Những học sinh có các triệu chứng quá nặng để có thể ở lại trường và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 sẽ phải về nhà trong thời gian còn lại của ngày học, nhưng sẽ có thể trở lại trường sau khi các triệu chứng được cải thiện – các em không cần cách ly trong 5 ngày. Học sinh và nhân viên sống cùng học sinh có triệu chứng và đang ở các trường trong quận có thể ở lại trường bất kể học sinh đó có kết quả xét nghiệm âm tính ở trường hay cần phải về nhà.

Học sinh sẽ không được xét nghiệm trừ khi có mẫu đơn đồng ý được hoàn thành với chữ ký của phụ huynh/người giám hộ trong hồ sơ. Việc cho phép bằng lời nói là không đủ để học sinh được xét nghiệm. Vui lòng xem lại danh sách các Câu Hỏi Thường Gặp này; nếu quý vị có câu hỏi nào chưa được giải đáp, vui lòng gửi email tới COVIDTeam@district279.org.

Cảm ơn quý vị đã giúp giữ cho cộng đồng trường học của chúng ta an toàn.