Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Thông tin Cập nhật quan trọng: Bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh

Nhờ sự tài trợ của USDA, bữa sáng và bữa trưa miễn phí được cung cấp cho tất cả học sinh của Trường học Khu vực Osseo cho đến khi có thông báo mới.

Trường tiểu học (mô hình học tập kết hợp)

Bữa sáng và bữa trưa miễn phí sẽ được phục vụ cho học sinh trong trường vào những ngày học trực tiếp. Vào cuối mỗi ngày học trực tiếp, học sinh sẽ được tặng bữa sáng và bữa trưa miễn phí để mang về nhà vào ngày hôm sau. Nếu quý vị không muốn con mình được cung cấp bữa ăn cho những ngày học tập tại nhà, vui lòng chọn không tham gia dịch vụ này (opt out of this service). Các túi thức ăn cho cuối tuần có sẵn để lấy tại tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Quận 279 vào các ngày Thứ Sáu, từ 7:00 sáng - 1:30 chiều. bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 13 tháng 11.

Trường trung học cơ sở & trung học phổ thông - (mô hình đào tạo từ xa; không đăng ký vào Học viện Đào tạo Từ xa)

Bắt đầu từ ngày 9 tháng 11, bữa sáng và bữa trưa miễn phí được cung cấp để phụ huynh đến lấy tại trường từ Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 7:00 sáng - 1:30 chiều. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 11, các túi bữa ăn cuối tuần cộng với bữa ăn thứ Sáu sẽ được cung cấp vào các ngày thứ Sáu. Quý vị không cần phải đăng ký cho những bữa ăn này; chỉ cần đến để nhận chúng. Nếu quý vị không thể đến lấy bữa ăn tận nơi và muốn các bữa ăn được cung cấp cho quý vị, vui lòng gọi số 763-315-7691.  

Học sinh đăng ký vào Học viện Đào tạo Từ xa

Hộp bữa ăn miễn phí trong 7 ngày có sẵn để nhận vào các ngày thứ Sáu. Các hộp bữa ăn chứa bảy bữa sáng và bảy bữa trưa dự định sẽ được dùng vào Thứ Hai - Chủ Nhật tiếp theo. Thực đơn có thể được xem trên trang web của học khu (district website); thực đơn phản ánh các dịch vụ tương tự được cung cấp cho học sinh không học tại Học viện Đào tạo Từ xa (DLA).

Xin lưu ý: Các hộp bữa ăn miễn phí trong 7 ngày chỉ được cung cấp trên cơ sở đặt trước. Nếu muốn nhận hộp thức ăn, quý vị phải đăng ký trước 12 giờ đêm vào thứ Năm của tuần trước lần nhận đầu tiên của mình để chúng tôi có thời gian chế biến và chuẩn bị bữa ăn. Khi quý vị đã đăng ký, các bữa ăn sẽ tiếp tục được chuẩn bị cho quý vị hàng tuần. Nếu muốn ngừng nhận hộp bữa ăn, quý vị phải hủy trước 12 giờ đêm, vào thứ Năm của tuần trước tuần nhận hộp bữa ăn vào thứ Sáu.