Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Lời nhắc quan trọng cho tất cả các gia đình

Kính gửi phụ huynh / người giám hộ:

Tôi viết thư này với những lời nhắc quan trọng về:

 • Sự thay đổi mô hình học tập cho các lớp mầm non đến lớp 5 (ngoại trừ DLA)
 • Tiếp tục mô hình đào tạo từ xa cho học sinh trung học
 • Cách tiếp cận các bữa ăn miễn phí

Các lớp mầm non đến hết lớp 5: Giai đoạn chuyển sang học trực tiếp


Ngày 13-15 tháng 1: Lớp mầm non đến hết Lớp 5

 • Các lớp từ mầm non đến lớp 5 sẽ nghỉ học (ngoại trừ trường DLA, vẫn tiếp tục như thường lệ). Nhân viên sẽ sử dụng thời gian này để chuẩn bị cho việc học sinh trở lại trường.

Ngày 18 tháng 1: Ngày lễ Martin luther King Jr, không có lớp học cho học sinh từ mẫu giáo đến 12
 

Ngày 19 tháng 1: Các lớp từ mầm non đến hết lớp 2

 • Học sinh mầm non sẽ tham gia các lớp học trực tiếp theo thời khoá biểu được phân.
 • Học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 (bao gồm cả học sinh trong chương trình mẫu giáo nửa ngày miễn phí hàng ngày của chúng tôi) sẽ trở lại trường học toàn thời gian (5 ngày / tuần).
 • Dịch vụ xe buýt sẽ hoạt động trở lại; Chương trình Kidstop trước và sau giờ học sẽ được tiếp tục.

Ngày 1 tháng 2: Lớp 3-5

 • Học sinh từ lớp 3-5 sẽ quay lại trường học toàn thời gian (5 ngày / tuần).
 • Dịch vụ xe buýt sẽ hoạt động trở lại; Chương trình Kidstop trước và sau giờ học sẽ được tiếp tục.

Học sinh trung học: Vẫn tiếp tục học từ xa cho đến khi có thông báo mới

(Ngày 18 tháng 1: Ngày lễ Martin luther King Jr, không có lớp học cho học sinh từ mẫu giáo đến 12)

Tại thời điểm này, chính phủ không thay đổi các tham số của mình đối với các quyết định về mô hình học tập có ảnh hưởng đến học sinh trung học.


Bộ Y tế Minnesota đã xác định học sinh lớn tuổi tiếp tục có nguy cơ cao hơn học sinh nhỏ tuổi, vì vậy các học khu vẫn phải tuân theo các yêu cầu của tiểu bang đã nêu trước đó về việc xác định các mô hình học tập và quyết định chuyển đổi giữa các mô hình. Quyết định này bao gồm việc xem xét hoạt động của vi rút trong cộng đồng (bao gồm việc xem xét số ca nhiễm của quận
hai tuần một lần, số ca nhiễm của thành phố, số ca nhiễm được xác nhận, cách ly và tiếp xúc gần trong cộng đồng trường học trong quận của chúng tôi), và các dữ liệu khác, chẳng hạn như các cá nhân bị bệnh tương tự như bị cúm.


Ban lãnh đạo học khu sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tham vấn cần thiết với Sở Giáo dục MN, Sở Y tế MN và Phòng Y tế Công cộng Quận Hennepin để xác định thời điểm an toàn cho học sinh trung học trở lại trường. Xin biết rằng ngay sau khi có quyết định, chúng tôi sẽ thông báo cho các gia đình.


Làm thế nào nhận được các bữa ăn miễn phí

Với sự hỗ trợ của chính phủ liên bang, các bữa ăn miễn phí tiếp tục được cung cấp cho tất cả học sinh.

 • Dịch vụ nhận đồ ăn vẫn tiếp tục tại tất cả các trường học đến hết ngày 15 tháng Giêng.
 • Vào ngày 15 tháng 1, tất cả các địa điểm sẽ cung cấp một túi bữa ăn trong bốn ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 1.
 • Bắt đầu từ ngày 19 tháng 1, dịch vụ nhận đồ ăn sẽ chỉ có sẵn tại các trường trung học. Phụ huynh của học sinh từ lớp 3-5 (học từ xa cho đến ngày 1 tháng 2) có thể đến bất kỳ trường trung học nào để nhận bữa ăn cho đến khi các em trở lại học trực tiếp.
 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng Hai, tất cả các trường trung học sẽ tiếp tục phát đồ ăn cho tất cả học sinh trung học.
 • Trong thời gian học trực tiếp, học sinh sẽ được ăn miễn phí tại trường. Các em cũng sẽ nhận được gói bữa ăn vào thứ Sáu hàng tuần, bao gồm bữa sáng và bữa trưa cuối tuần. Nếu quý vị muốn chọn không nhận các bữa ăn cuối tuần đó, vui lòng điền vào đơn này.

Năm học tới sẽ như thế nào?

Một số quý vị có thể thắc mắc về kế hoạch chống đại dịch cho năm học 21-22. Xin lưu ý rằng tất cả các trường công ở Minnesota sẽ tuân theo hướng dẫn của Sở Giáo dục MN và các cơ quan y tế công cộng của tiểu bang và quận về bất kỳ hoạt động tiềm ẩn nào liên quan đến đại dịch. Chúng tôi chắc chắn hy vọng có thể hoạt động bình thường vào năm học tới!


Lời nhắn cuối cùng

Như mọi khi, cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị trong thời gian ngày càng nhiều thử thách này. Tôi đã hy vọng năm 2021 sẽ là năm bắt đầu trở lại bình thường, nhưng cuộc tấn công tuần trước vào thủ đô quốc gia của chúng ta đã phá tan những giấc mơ đó. Hãy nói chuyện với con quý vị về những gì đã xảy ra. Nếu quý vị cần một số hướng dẫn, hãy xem xét các nguồn này từ Hiệp hội Quốc gia các nhà tâm lý học học đường National Association of School Psychologists.


Trân trọng,
Cory McIntyre

Superintendent Cory McIntyreGiám đốc quận Xin theo dõi nhóm [ngôn ngữ] của chúng tôi trên Facebook!