Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Học sinh từ lớp 6-12 chuyển sang học từ xa; học sinh Mầm Non - Mẫu giáo- Tiểu học vẫn học theo mô hình kết hợ

Xin chào quý phụ huynh trường học khu vực Osseo!

Tôi viết thư này để thông báo với quý vị rằng sáng nay, Hội đồng trường Quận 279 đã chấp thuận đề nghị của tôi về việc chuyển tất cả học sinh trung học (lớp 6-12) từ mô hình kết hợp sang học từ xa hoàn toàn, có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 9 tháng 11. Có sự thay đổi này là do tỷ lệ nhiễm vi rút ở cả hạt và địa phương đã tăng lên mức cần thiết phải có một mô hình học tập hạn chế hơn. Theo các thông số được nêu trong Kế hoạch Học tập An toàn Minnesota, số ca nhiễm vi rút gia tăng buộc học khu phải thực hiện mô hình học tập Kết hợp cho học sinh tiểu học và mô hình Học tập từ xa cho học sinh Trung học.

Thay đổi này có nghĩa là gì đối với học sinh từ lớp 6-12?
Việc chuyển sang học từ xa hoàn toàn có nghĩa là học sinh từ lớp 6-12 hiện đang học theo mô hình kết hợp sẽ chuyển sang học từ xa 100%, có hiệu lực vào ngày 9 tháng 11; sẽ không có ngày học trực tiếp cho học sinh trung học trong mô hình này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp một số hỗ trợ cá nhân trực tiếp cho những học sinh có nhu cầu cấp bách nhất.

Thay đổi này không ảnh hưởng đến học sinh của Học viện Đào tạo Từ xa, vì các em đã tham gia học từ xa 100%.

Thay đổi này có nghĩa là gì đối với học sinh mầm non, mẫu giáo và tiểu học?
Thay đổi này không ảnh hưởng đến học sinh dưới lớp 6. Theo Kế hoạch Học tập An toàn của Minnesota, các em sẽ vẫn theo mô hình học tập kết hợp, với một số ngày học trực tiếp và một số ngày học từ xa.

Các hoạt động / thể thao ở trường trung học có bị ảnh hưởng không?
Hiện tại, các hoạt động và thể thao sẽ không bị ảnh hưởng. Hướng dẫn mới vừa nhận được trong tuần này từ Sở Giáo dục Minnesota cho phép các học khu tiến hành đào tạo từ xa hoàn toàn và duy trì các hoạt động / thể thao miễn là các nhà lãnh đạo học khu xác định rằng không có sự lan truyền cộng đồng đáng kể, không được kiểm soát giữa những người tham gia hoạt động và vận động viên. Do đó, tại thời điểm này, chúng tôi đang tiếp tục các hoạt động thể thao ở trường trung học. Tuy nhiên, nếu chúng tôi phát hiện thấy sự lây lan đáng kể do các chương trình này, chúng tôi sẽ tạm dừng chúng trong ít nhất hai tuần, theo hướng dẫn của tiểu bang.

Học sinh trung học sẽ tiếp cận chương trình bữa ăn miễn phí như thế nào?
Tương tự như cách cung cấp bữa ăn trong hai tuần đầu tiên của năm học, học sinh / gia đình trung học có thể lấy bữa ăn hàng ngày tại các địa điểm được chỉ định. Các gia đình học sinh trung học sẽ nhận được thêm thông tin về việc phân phát bữa ăn vào tuần tới.

Phương châm của chúng tôi cho năm nay: Sẵn sàng cho sự Thay đổi.
Tôi muốn đảm bảo với quý vị rằng tôi liên lạc với các quan chức từ Sở Y tế Minnesota, Sở Giáo dục Minnesota và Phòng Y tế Công cộng hạt Hennepin hàng tuần để chắc chắn rằng chúng tôi có dữ liệu chính xác và hướng dẫn mới nhất. Hướng dẫn mới nhận được trong tuần này cho phép chúng tôi có nhiều thông tin hơn về dữ liệu nhiễm bệnh ở địa phương và tỷ lệ nhiễm trong địa phương của chúng ta là đáng lo ngại. Mục tiêu hàng ngày của chúng tôi là giúp giảm sự lây lan của vi rút, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục các biện pháp phòng ngừa an toàn và sức khỏe nghiêm ngặt của mình trong khi giám sát chặt chẽ các ca bệnh giữa học sinh và nhân viên của chúng tôi.

Quý vị có thể giúp

  • Tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày trước khi cho con đi học hoặc tham gia các hoạt động / thể thao.
  • Đeo khẩu trang, tuân thủ giãn cách xã hội và tránh tụ tập nhóm đông người.
  • Giữ con ở nhà nếu các em bị ốm.

Về chất lượng phát video sáng nay
Chúng tôi biết rằng chất lượng của video sáng nay là không thể chấp nhận được và chúng tôi đang giải quyết vấn đề này ngay lập tức bằng dịch vụ phát video trực tuyến mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi cũng ghi lại các cuộc họp một cách riêng biệt để đăng lên YouTube; quý vị sẽ tìm thấy bản sao rõ ràng của cuộc họp trên kênh YouTube của chúng tôi vào trưa hôm nay (30/10).

Cảm ơn quý vị đã nhận ra rằng chúng tôi đang làm những gì tốt nhất có thể trong một môi trường luôn thay đổi dưới sự hướng dẫn cập nhật từ tiểu bang. Chúng tôi đã tạo ra một hệ thống giáo dục hoàn toàn mới trong năm nay trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và chúng tôi chân thành cảm kích sự thông cảm và hỗ trợ của quý vị khi chúng tôi đối mặt với thực tế mới mẻ này.

Trân trọng

Cory McIntyre
Giám đốc quận

Superintendent Cory McIntyre

Xin theo dõi nhóm [ngôn ngữ] của chúng tôi trên Facebook!