Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Học sinh từ Mầm non đến lớp 5 chuyển sang học từ xa từ ngày 23 tháng 11

Kính gửi phụ huynh và người giám hộ:

Tin nhắn này chứa thông tin quan trọng về việc thay đổi mô hình học tập cho tất cả các trường tiểu học của Quận 279.

Hội đồng nhà trường đã chấp thuận khuyến nghị của tôi về việc chuyển tất cả học sinh, từ mầm non đến lớp 5, sang học từ xa, có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 23 tháng 11. Quyết định này có hiệu lực đối với tất cả học sinh trong tất cả các chương trình tại mọi trường tiểu học và các trung tâm mầm non của chúng tôi.

Sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm vi rút trong các cộng đồng mà học khu của chúng tôi phục vụ là đáng báo động và hiện đã đến mức nghiêm trọng. Việc chuyển sang Học từ xa cho các trường tiểu học, cùng với các trường trung học của chúng tôi đã chuyển sang Học từ xa vào ngày 9 tháng 11 vừa qua, là dựa trên Kế hoạch Học tập An toàn Minnesota và khuyến nghị của Sở Giáo dục Minnesota, Sở Y tế Minnesota, và Phòng Y tế Công cộng hạt Hennepin. Ngoài ra, số lượng nhân viên vắng mặt cao đã tạo ra mối lo ngại đáng kể về việc liệu có đủ nhân viên ở trường để giảng dạy trong khi vẫn duy trì các quy trình về sức khỏe và an toàn (đặc biệt về quy mô nhóm và các yêu cầu về giãn cách xã hội). Tóm lại, khi chúng tôi không có đủ nhân viên trong các trường của mình để giảng dạy và giám sát học sinh cũng như duy trì các biện pháp an toàn và sức khỏe, thì việc học trực tiếp sẽ không an toàn. Trên thực tế, vấn đề về nhân sự tại Trường Tiểu học Garden City là cấp bách nên Garden City sẽ chuyển sang hình thức học từ xa có hiệu quả ngay lập tức.

Cá nhân tôi muốn chia sẻ sự thất vọng của mình khi chúng tôi phải thực hiện quyết định này. Tôi biết trẻ em thích đến trường với các bạn cùng lứa tuổi. Tôi biết nhân viên của chúng tôi thích tương tác trực tiếp hỗ trợ cho mối quan hệ giáo viên / học sinh bền chặt. Tôi biết nhiều học sinh học tốt hơn khi được ở trong lớp học trực tiếp với giáo viên của mình.

Đồng thời, tôi thấy rõ rằng việc đưa học sinh đến trường để học trực tiếp là không an toàn khi tôi không thể tự tin rằng chúng tôi sẽ có đủ nhân viên tại chỗ để phục vụ các em. Mục tiêu của tôi mỗi ngày là học sinh và nhân viên sẽ có một môi trường học tập và làm việc an toàn và lành mạnh, và tôi rất tiếc rằng coronavirus đang có tác động đáng kể đến khả năng đạt được mục tiêu đó của chúng tôi.

Cảm ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị đang làm để hỗ trợ con mình và nhân viên của chúng tôi trong những thời điểm khó khăn này.

Trân trọng

Cory McIntyre
 

Superintendent Cory McIntyre

Xin theo dõi nhóm [ngôn ngữ] của chúng tôi trên Facebook!