Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Giám đốc quận: Yêu cầu hành động

Kính gửi quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ,

Chúng tôi đang yêu cầu thông tin từ các gia đình vào thời điểm này về nhu cầu dịch vụ xe buýt của học sinh trung học và sự quan tâm của gia đình đối với lựa chọn học tập từ xa 100%. Thư  này yêu cầu quý vị trả lời trước 9 giờ tối, Chủ nhật, ngày 9 tháng 8; câu trả lời của quý vị sẽ giúp khu học chánh lên kế hoạch cho việc  vận chuyển xe buýt và  Phương án cả năm của Học viện đào tạo từ xa.

Yêu cầu dịch vụ xe buýt (chỉ học sinh từ lớp 9-12) trước ngày 9 tháng 8

Trong tình huống bất thường như năm nay, chúng tôi yêu cầu phụ huynh / người giám hộ cho biết liệu học sinh lớp 9-12 của họ có dự định đi xe buýt trường học (nếu đủ điều kiện) cho năm học 2020/2021 hay không. (Nếu quý vị không chắc con mình có đủ điều kiện đi xe buýt hay không, vui lòng tìm hiểu tại đây: here.) Mục đích của yêu cầu này là để đảm bảo dịch vụ xe buýt tuân thủ hướng dẫn về COVID-19 của Sở Y tế (MDH) và Sở Giáo dục bang Minnesota (MDE).

Xin lưu ý: Nếu con quý vị đang sử dụng dịch vụ xe buýt như là một phần của chương trình giáo dục đặc biệt (IEP) của mình, việc vận chuyển đã được sắp xếp và quý vị không cần phải yêu cầu.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây trước 9:00 giờ tối Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020. Phản hồi của quý vị rất quan trọng đối với quy trình phân công xe buýt của chúng tôi.

NEW 2020-2021 Request for High School Transportation

* Lưu ý: Nếu nhu cầu vận chuyển của con quý vị thay đổi trong năm học hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại busquestions@district279.org hoặc gọi số điện thoại 763-391-7244. Vui lòng cho phép một tuần để các thay đổi có hiệu lực.

Đăng ký Học viện đào tạo từ xa tùy chọn (học sinh từ Mẫu giáo- lớp 12) trước ngày 9 tháng 8

Các gia đình thích lựa chọn học tập từ xa 100% cho học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12 có thể đăng ký Học viện đào tạo từ xa mới của học khu. Tùy chọn này có sẵn cho tất cả các gia đình có con học từ Mẫu giáo đến lớp 12, tách biệt với ba mô hình học tập của quận (học trực tiếp, học kết hợp hoặc học từ xa). Chúng tôi nhận ra những thách thức mà đại dịch COVID-19 mang đến cho học sinh và gia đình, và Học viện đào tạo từ xa của chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp thay thế có giá trị cho những học sinh chọn không đi học trực tiếp tại trường.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Minnesota (MDE), chương trình của chúng tôi sẽ cung cấp cho học sinh chương trình học tập theo tất cả các tiêu chuẩn bắt buộc của bang, Dịch vụ học tiếng Anh (EL) và Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt.

●Học sinh tiểu học sẽ trải nghiệm các cơ hội học tập tương tự như các bạn đồng trang lứa, nhưng thông qua một môi trường ảo.

●Các khóa học trung học sẽ tập trung vào các môn học chính và yêu cầu tốt nghiệp. Các khóa học tự chọn sẽ được cung cấp, nhưng có thể bị hạn chế do thiếu các nguồn lực sẵn có để tổ chức các khóa học cụ thể.

Học sinh sẽ được chỉ định cho một giáo viên được cấp phép tận tâm để giảng dạy và hỗ trợ thông qua sự kết hợp của các buổi học ảo trực tiếp, hướng dẫn bằng video và học độc lập. Học sinh lớp Mẫu giáo- lớp 5 sẽ hoàn thành các bài học ở Seesaw và học sinh lớp 6-12 sẽ hoàn thành các bài học trong Schoology. Học sinh sẽ sử dụng bộ công cụ kỹ thuật số của học khu Osseo và các ứng dụng có sẵn. Tất cả học sinh sẽ được cung cấp một thiết bị học tập cá nhân và hỗ trợ truy cập internet để học tập.

Để tìm hiểu thêm về Học viện đào tạo từ xa, vui lòng truy cập trang web của Học viện đào tạo từ xa Distance Learning Academy website.

Các gia đình muốn đăng ký Học viện đào tạo từ xa nên điền vào mẫu đăng ký dưới đây trước 9:00 tối Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020.

Ghi danh vào Học viện đào tạo từ xa là một cam kết toàn năm học. Yêu cầu rời khỏi Học viện đào tạo từ xa và trở về trường học đúng tuyến của học sinh trong năm học sẽ không đảm bảo được đồng ý. Yêu cầu thay đổi sẽ được xem xét trước khi bắt đầu kỳ 2 và kỳ 3, và việc đồng ý hay không sẽ  dựa vào nguồn giáo viên được cấp phép và  phương tiện vận chuyển có sẵn.

Nếu quý vị cần hỗ trợ để hoàn thành mẫu đăng ký Học viện từ xa, vui lòng để lại tin nhắn theo số 763-391-7000. Các gia đình đăng ký Học viện đào tạo từ xa sẽ nhận được thêm thông tin sau ngày 9 tháng 8.

Mẫu đăng ký học viện từ xa

Chúng tôi mong chờ được chào đón con em của quý vị trong năm học mới!

Trân trọng,

Cory McIntyre

Giám đốc quận

Superintendent Cory McIntyre