Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Giám đốc quận: Đăng ký trước ngày 15 tháng 1 vào trường học hoàn toàn trực tuyến mới cho năm học tới

Xin chào quý phụ huynh/Người giám hộ!

Tôi viết thư này để thông báo cho quý vị biết về một cơ hội học tập từ xa mới (với hạn chót đăng ký vào ngày 15 tháng 1) cho con của quý vị vào năm tới.

Ra mắt vào năm học sắp tới: 279 Online, trường học trực tuyến 100%

Vào cuối năm học này, Học viện Đào tạo Từ xa (được phát triển để đáp ứng các yêu cầu liên quan đến đại dịch) sẽ đóng cửa và sẽ được tiếp nối vào năm sau bởi 279 Online, một trường K-12 trực tuyến toàn thời gian mới. 279 Online sẽ là một lựa chọn trường học tiếp theo cho những học sinh quan tâm đến chương trình học trực tuyến hoàn toàn. Về việc giảng dạy, sẽ có nhiều điểm giống với DLA, nhưng cũng sẽ có một số điểm khác biệt.

Những điểm giống như DLA

  • 100% học từ xa
  • Kết hợp giữa hướng dẫn trực tiếp và học tập độc lập
  • Chương trình giảng dạy đáp ứng các tiêu chuẩn của tiểu bang và yêu cầu tốt nghiệp
  • Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, những người đặc biệt cống hiến cho trường học trực tuyến và sẽ xây dựng mối quan hệ quan tâm với học sinh và tạo kết nối đồng lứa giữa các em
  • Học sinh trung học sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động do Liên đoàn Trung học Tiểu bang Minnesota tài trợ tại một trong các trường trung học của chúng tôi

Điểm khác biệt trong 279 Online

  • 279 Online sẽ là một lựa chọn trường học độc lập thông thường. Học sinh sẽ đăng ký để chuyển hoặc ghi danh học mở vào 279 Online.
  • Học sinh sẽ không được đăng ký đôi tại trường cũ của mình; các em sẽ chỉ được đăng ký trong 279 Online. Nếu học sinh của quý vị hiện đang ghi danh vào một trường chuyên, quý vị sẽ phải từ bỏ chỗ ở trường chuyên của mình khi đăng ký vào 279 Online.
  • Việc ghi danh sẽ được giới hạn cho khoảng 2.000 học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 12; xổ số sẽ được sử dụng nếu có nhiều đơn nộp hơn số chỗ trống. Chuyển giao giữa năm vào 279 Online sẽ được chấp nhận trên cơ sở còn trống.
  • Học sinh trung học sẽ biết các lựa chọn khóa học của mình trước khi nộp đơn; xem các khóa học trung học cơ sở tại đây và các lựa chọn trường trung học phổ thông tại đây. Học sinh tiểu học sẽ tuân theo chương trình giảng dạy thông thường của toàn học khu.

Làm thế nào để đăng ký

Để nhận được ưu tiên xem xét cho 279 Online, hãy đăng ký thông qua Trung tâm Ghi danh của học khu trước ngày 15 tháng 1 năm 2021. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại đây.

Chúng tôi rất vui mừng cung cấp trường học trực tuyến toàn thời gian mới này cho những học sinh quan tâm đến chương trình học từ xa 100%. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin chi tiết hơn và đơn đăng ký trực tuyến trên trang web của học khu (tìm kiếm “279 Online”). Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng gọi 763-585-7350.

Trân trọng!

Cory McIntyre

Giám đốc quận

Superintendent Cory McIntyre