Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Giám đốc quận: Hội đồng trường tán thành đề nghị duy trì mô hình học kết hợp cho đến khi có thông báo mới

Xin chào quý phụ huynh/Người giám hộ!

Sáng nay, hội đồng trường đã chấp thuận khuyến nghị mới của tôi về việc duy trì mô hình kết hợp với tất cả các lớp cho đến khi có thông báo mới do tỷ lệ ca nhiễm vi rút ngày càng tăng ở Hạt Hennepin và trong các cộng đồng địa phương của chúng ta. Khuyến nghị của tôi cũng phản ánh sự tham vấn thường xuyên của tôi với nhân viên và quan chức quận.

Quyết định này có nghĩa là học sinh tiểu học sẽ không trở lại học trực tiếp toàn thời gian vào ngày 19 tháng 10 như kế hoạch trước đó. Tất cả học sinh, ngoại trừ những học sinh đã đăng ký vào Học Viện Đào tạo Từ xa, sẽ vẫn học theo mô hình kết hợp cho đến khi có thông báo mới.

Tôi đã nghe ý kiến từ những gia đình phản đối quyết định này cũng như từ những gia đình hết sức ủng hộ. Xin quý vị hiểu cho rằng tôi biết không có câu trả lời dễ dàng ở đây. Xin lưu ý những điều sau:

  • Các quyết định về mô hình học tập dựa trên các thông số do tiểu bang xác định, và các học khu được yêu cầu đảm bảo rằng mô hình học tập mà họ chọn nằm trong các thông số đó. Tiểu bang đã nói rõ rằng họ sẽ can thiệp nếu học khu chọn một mô hình học tập ít hạn chế hơn các thông số cho phép.
  • Tôi biết một số người diễn giải rằng hướng dẫn của tiểu bang là cung cấp sự linh hoạt cho các học khu địa phương, ngụ ý rằng các học khu có thể đưa ra những ngoại lệ đối với những thông số đó. Đây không phải là một cách giải thích chính xác.
  • Ngoài việc tuân thủ hướng dẫn của Sở Y tế và Sở Giáo dục MN, các học khu phải tuân thủ các mệnh lệnh hành pháp của Thống đốc Walz, và những mệnh lệnh này có sức mạnh pháp lý.
  • Từ đầu tháng 8, chúng tôi đã thông báo rằng quý vị có thể mong đợi sự dịch chuyển giữa các mô hình học tập trong suốt cả năm, dựa vào tình hình dịch bệnh. Chúng tôi cũng cung cấp Học viện Đào tạo Từ xa như một lựa chọn cho các gia đình muốn chắc chắn không có sự thay đổi giữa các mô hình và đảm bảo chỉ học từ xa suốt cả năm.

Hãy hiểu rằng chúng tôi không xem nhẹ quyết định này. Tôi biết nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của quý vị. Đối với một số người, quyết định này có nghĩa là thêm sự căng thẳng; với những người khác, nó sẽ mang lại sự nhẹ nhõm. Thật không may, không có cách nào để làm hài lòng tất cả mọi người với bất kỳ quyết định nào về mô hình học tập. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên chỉ đạo và hướng dẫn của tiểu bang và tuân thủ các thông số được cung cấp cho chúng tôi.

Trân trọng

Cory McIntyre
Giám đốc quận

Superintendent Cory McIntyre