Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Giám đốc quận: Các bước tiếp theo

Xin chào các gia đình học khu Osseo:

Hôm nay, Thống đốc Walz đã đưa ra một khung quyết định mới cho các học khu sử dụng khi họ phát triển các kế hoạch nhằm đảm bảo sự an toàn của học sinh và nhân viên trong năm học 2020-2021.

Khung này kết hợp ba mô hình giảng dạy mà chúng tôi đã lên kế hoạch trong hai tháng qua:

1. Học trực tiếp

2. Học kết hợp (giữa học trực tiếp và từ xa)

3. Học từ xa

Khung quyết định mới này là một thách thức. Chúng tôi sẽ cần nghiên cứu khung này và mệnh lệnh có liên quan đã được chính phủ thông qua, xem xét kế hoạch hiện tại của chúng tôi và tham khảo ý kiến với các quan chức nhà nước để xác định cách chúng tôi sẽ bắt đầu năm học mới tại các Trường trong Khu vực Osseo.

Thông báo hôm nay đồng nghĩa với việc chậm trễ trong việc thông báo cho quý vị về cách chúng tôi sẽ bắt đầu năm học mới. Tôi biết sự chậm trễ này ảnh hưởng đến các gia đình có người đi làm, các gia đình cần dịch vụ chăm sóc trẻ em và nhiều người khác. Bản thân là một phụ huynh, tôi hiểu rằng điều này có thể tạo ra khó khăn cho các gia đình phụ huynh của quận.

Các gia đình vẫn sẽ có hai lựa chọn

Tài liệu đính kèm cung cấp thêm thông tin về các lựa chọn có sẵn cho quý trong năm học tới:

1. Thực hiện theo mô hình học tập trực tiếp, kết hợp hoặc học từ xa của học khu, có di chuyển giữa các mô hình khi cần theo hướng dẫn của tiểu bang và tình hình dịch bệnh HOẶC

2. Chọn học từ xa 100% (Học viện đào tạo từ xa mới của chúng tôi (Distance Learning Academy) chỉ dành cho học sinh từ lớp Mẫu giáo đến 12) nếu quý vị muốn chắc chắn rằng trong năm học 2020-2021, con quý vị sẽ không học trực tiếp tại trường một ngày nào. (Hạn chót để đăng ký: ngày 9 tháng 8,  trước 9 giờ tối). Xin lưu ý rằng việc ghi danh vào Học viện đào tạo từ xa là cam kết của cả năm học.

Tôi nhận ra rằng có thể khó xem xét việc tham gia Học viện đào tạo từ xa cả năm mà không biết  học khu sẽ chọn phương thức giảng dạy nào để bắt đầu năm học mới. Hạn chót ngày 9 tháng 8 rất quan trọng vì nó cho phép chúng tôi có thời gian để bố trí nhân viên một cách thích hợp, dựa trên số lượng sinh viên đăng ký. Học viện có thể là lựa chọn tốt nhất cho các gia đình muốn đảm bảo rằng con cái họ sẽ không  phải đến học trực tiếp tại trường vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học.

Các bước tiếp theo

●Tôi sẽ cho quý vị biết quyết định của quận nhanh nhất có thể, mà tôi dự đoán sẽ có vào tuần 10 tháng 8.

●Chúng tôi cũng sẽ cập nhật trang web của quận với nhiều thông tin nhất có thể trong 7-10 ngày tới.

Ghi chú: Những việc quý vị cần làm trước ngày 9 tháng 8

Như tôi đã chia sẻ trong email gửi ngày 27 tháng 7, quý vị cần phải liên lạc với chúng tôi trước ngày 09 tháng 8 nếu:

●Quý vị muốn đăng ký cho con vào Học viện Từ xa (register your child for the Distance Learning Academy).

●Quý vị có con học từ lớp 9 đến lớp 12 cần dịch vụ xe buýt đưa đón (bus transportation to/from school)

Cảm ơn quý vị rất nhiều vì kiên nhẫn và thấu hiểu trong thời gian chúng tôi chuẩn bị đón con em quý vị đến trường vào tháng 9 tới.

Trân trọng

Cory McIntyre

Giám đốc quận

Superintendent Cory McIntyre