Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Giám đốc quận: Mô hình học kết hợp bắt đầu vào Thứ Hai; thêm các thông tin quan trọng

Xin chào các gia đình thuộc Trường học khu vực Osseo!

Tôi viết thư này để nhắc nhở quý vị rằng các trường của chúng tôi (ngoại trừ Học viện Đào tạo Từ xa) sẽ chuyển đổi sang Mô hình Học tập Kết hợp vào Thứ Hai, ngày 28 tháng 9, với học sinh Nhóm A học trực tiếp tại trường vào Thứ Hai và Thứ Tư, và học sinh Nhóm B học trực tiếp tại trường  vào thứ Ba và thứ Năm. Nếu con quý vị đủ điều kiện để được đưa đón bằng xe buýt, quý vị sẽ đã nhận được thông tin về tuyến xe buýt qua email và thư qua đường bưu điện; quý vị cũng có thể tìm thông tin về dịch vụ xe buýt trên ParentVUE. Việc chuyển đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các học sinh đã đăng ký vào Học viện Đào tạo Từ xa kéo dài một năm.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng quý vị có thể sẽ chứng kiến nhiều sự chuyển đổi giữa các mô hình học tập trong suốt năm học này, trong khi chờ xem tình hình dịch bệnh và hướng dẫn từ Sở Y tế Minnesota, Sở Giáo dục Minnesota và phòng Y tế Công cộng Quận Hennepin. Tôi biết những thay đổi này khó khăn như thế nào đối với gia đình, học sinh và nhân viên của chúng tôi- những người đang cố gắng lập kế hoạch chăm sóc con cái, lịch trình làm việc và hơn thế nữa. Tôi thực lòng ước chúng ta có thể có một năm học "bình thường". Tuy nhiên, chúng ta đang đối mặt với một đại dịch, vì vậy tôi sẽ tiếp tục lặp lại những gì chúng ta đã chia sẻ trong các cuộc trao đổi trước đây: Sẵn sàng cho Thay đổi. Chúng tôi sẽ xoay vòng giữa các mô hình học tập thường xuyên nếu cần, tuỳ theo tình hình dịch bệnh và hướng dẫn cấp tiểu bang và quận. Những chuyển đổi này sẽ không ảnh hưởng đến các học sinh đã đăng ký vào Học viện Đào tạo Từ xa kéo dài một năm- những em muốn chắc chắn không có sự chuyển đổi giữa các mô hình.

Ba ghi chú bổ sung liên quan đến COVID:

1) Trong học khu, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục có những trường hợp dương tính với COVID-19 của nhân viên và học sinh. Vì trường học là mô hình thu nhỏ của cộng đồng, nên không có gì ngạc nhiên khi các trường hợp dương tính trong cộng đồng của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến trường học. Trong những tình huống này, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo các quy định của  Sở Y tế Minnesota (MDH), có nghĩa là chúng tôi sẽ liên hệ với những người được coi là tiếp xúc gần gũi (như MDH xác định) và cũng sẽ liên lạc với những người có nguy cơ phơi nhiễm thấp , có nghĩa là những người đã ở trong tòa nhà nhưng độ phơi nhiễm được coi là không lớn hơn nguy cơ lây nhiễm vi rút trong cộng đồng chung (như MDH xác định). Vui lòng xem lại thông tin về chủ đề này mà chúng tôi đã gửi cho tất cả các gia đình trước đây (ngày 20 tháng 8), và thông tin này cũng có trên trang web (website) của học khu.

2) Hãy đảm bảo tiến hành kiểm tra sức khỏe của con mỗi ngày học trực tiếp ở trường. Điều quan trọng là quý vị phải thực hiện việc kiểm tra này với con mình hàng ngày trước khi cho con mình đến trường để học trực tiếp

3) Xét nghiệm COVID-19 miễn phí có sẵn thông qua Hạt Hennepin Hennepin County (các địa điểm trong cộng đồng của chúng ta) và Sở Y tế Minnesota Minnesota Dept. of Health (các địa điểm trong khu vực trung tâm). Nếu quý vị có thắc mắc về xét nghiệm miễn phí, vui lòng liên hệ với Quận Hennepin theo số 612-348-3000 hoặc Sở Y tế MN theo số 651-297-1304.

Cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị  trong thời gian chúng tôi khởi động năm học bất thường nhất này. Chúng tôi mong được gặp trực tiếp học sinh - con của quý vị vào tuần tới, theo lịch trình Nhóm A hoặc B của các em.

Trân trọng

Cory McIntyre
Giám đốc quận

Xin theo dõi nhóm [ngôn ngữ] của chúng tôi trên Facebook!

Superintendent Cory McIntyre