Navigation - Utility Portals

Landing-nav, don't delete

Updates

Cập nhật mô hình học tập của trường trung học

Xin chào quý phụ huynh/Người giám hộ!

Như tôi đã hứa trong thông báo ngày 17 tháng 2, tôi viết thư này để cập nhật cho quý vị về kế hoạch đưa tất cả học sinh trung học trở lại học trực tiếp toàn thời gian. Thông tin trong thư này không áp dụng cho học sinh Học viện Đào tạo Từ xa.

Tại cuộc họp hội đồng trường ngày 23 tháng 2, tôi đã trình bày kế hoạch đưa học sinh trung học trở lại học trực tiếp bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 6 tháng Tư.

  • Học sinh từ lớp 6-12 sẽ trở lại trường để học trực tiếp từ Thứ Hai đến Thứ Năm, và sẽ học từ xa vào Thứ Sáu hàng tuần.
  • Để tuân thủ lệnh hành pháp của thống đốc và vì Học viện Đào tạo Từ xa đã hết khả năng và không thể nhận thêm học sinh, chúng tôi sẽ cho phép các học sinh từ lớp 6-12 không cảm thấy thoải mái trở lại trường học trực tiếp bốn ngày một tuần được tham gia học từ xa tại trường được chỉ định của các em. 

Tôi sẽ chia sẻ các ý tưởng chính của kế hoạch ở bên dưới; Tôi muốn nhấn mạnh rằng kế hoạch này sẽ cần có đủ thời gian để thực hiện khối lượng lớn công việc giảng dạy và hoạt động liên quan nhằm đạt được mục tiêu đảm bảo an toàn cho cả học sinh và nhân viên khi trở lại trường.

Các yếu tố khiến việc học trực tiếp ở trường trung học trở nên có thể
Ngoài các mục dưới đây, nhiều chiến lược đa dạng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, chẳng hạn như đeo khẩu trang, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần, hệ thống thông gió vận hành liên tục và quy trình rửa tay, đã được thiết lập tốt trong hệ thống của chúng tôi.

  • Tỷ lệ ca nhiễm vi rút trong quận và trong các cộng đồng địa phương của chúng tôi đã giảm.
  • Tuần trước, tiểu bang đã cung cấp hướng dẫn cập nhật về việc học trực tiếp cho học sinh trung học. (Vài tuần trước, tiểu bang đã sửa đổi hướng dẫn dành cho các học sinh tiểu học, những học sinh đã trở lại học trực tiếp vào đầu tháng này.)
  • Xét nghiệm nước bọt cho nhân viên hiện có sẵn trong mọi trường học và nhân viên cũng được khuyến khích tận dụng các lựa chọn của cộng đồng.
  • Gần 1.000 nhân viên của chúng tôi đã được tiêm ít nhất liều vắc-xin đầu tiên và chúng tôi dự đoán số lượng lớn hơn sẽ được tiêm vào ngày 6 tháng 4.

Tại sao không để các lớp 6-12 học trực tiếp 5 ngày một tuần?
Sở Giáo dục Minnesota yêu cầu các học khu dành thêm thời gian lập kế hoạch cho các giáo viên vừa dạy trực tiếp và dạy từ xa. Bởi vì Học viện Đào tạo Từ xa của chúng tôi đã đáp ứng đủ năng lực và không thể nhận thêm học sinh, các giáo viên trung học trong các trường bình thường của chúng tôi sẽ dạy học sinh cả trực tiếp và từ xa. Do đó, thời gian lập kế hoạch bổ sung sẽ được yêu cầu. Chúng tôi đang tham gia cùng với các học khu khác, bao gồm các học khu lân cận như Anoka-Hennepin, Elk River và Wayzata, trong việc kết hợp thời gian chuẩn bị bổ sung hàng ngày vào một ngày duy nhất (Thứ Sáu), với việc học sinh tham gia học tập từ xa trong khi giáo viên của lớp chuẩn bị cho tuần sau.

Tại sao ngày 6 tháng 4 (tại sao không sớm hơn)?

  • Các nhà lãnh đạo trường trung học của chúng tôi cần thời gian để phát triển các kế hoạch cụ thể của trường dựa trên hướng dẫn cập nhật của tiểu bang. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để tuân thủ hướng dẫn sửa đổi của tiểu bang nhưng tôi cần phải nói rõ rằng chúng tôi sẽ không thể duy trì giãn cách xã hội từ 3 đến 6 feet trong suốt cả ngày ở mỗi trường trung học của chúng tôi. Mỗi trường sẽ tạo ra các kế hoạch hỗ trợ giãn cách xã hội và di chuyển hiệu quả trong các tòa nhà tại trường ở mức độ lớn nhất có thể.
  • Các dịch vụ xe buýt, dịch vụ ăn uống và trông coi sẽ hoạt động thông qua dịch vụ hậu cần phức tạp và nhiều lớp trong các khu vực tương ứng.
  • Nhân viên của chúng tôi sẽ chuyển đồ đạc trở lại lớp học trong khoảng thời gian vài ngày khi học sinh không có mặt. Điều này là không thể trong khi học sinh trung học đang ở trong mô hình học kết hợp. Vì vậy,  kỳ nghỉ xuân cung cấp một khung thời gian thích hợp để tiếp cận các tòa nhà của trường trong nhiều ngày khi học sinh không có mặt.
  • Tiểu bang yêu cầu chúng tôi chỉ định hai ngày nghỉ học cho giáo viên trung học để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang học trực tiếp, và tôi đã xác định ngày 26 tháng 3 và ngày 5 tháng 4 là những ngày chuẩn bị cho nhân viên. Học sinh trung học sẽ trở lại học trực tiếp vào ngày 6 tháng 4.

Việc quay trở lại học tập trực tiếp của chúng ta sẽ không phải là "trường học như bình thường"
Trong khi chúng tôi đang lên kế hoạch cho tất cả các lớp (ngoại trừ Học viện Đào tạo Từ xa)  học trực tiếp hoàn toàn, chúng tôi sẽ không trở lại trường giống như trước tháng Ba năm ngoái. Các lệnh hành pháp của thống đốc, bao gồm các lệnh liên quan đến các cuộc tụ họp lớn như các sự kiện thể thao, vẫn được áp dụng cho các trường học. Các hoạt động hàng ngày của trường học - bao gồm cách học sinh di chuyển qua các tòa nhà, quy trình vệ sinh, việc đeo khẩu trang, v.v. - vẫn sẽ vẫn phải thực hiện do thực tế của đại dịch. Một ngày nào đó, cuộc sống sẽ trở lại “bình thường” nhưng cho đến lúc đó, các chiến lược giảm thiểu đại dịch vẫn sẽ hiện diện hàng ngày trong tất cả các trường học của chúng ta.

Cái gì tiếp theo?
Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành các chi tiết triển khai. Chúng tôi biết sẽ cần rất nhiều nỗ lực để thực hiện sự thay đổi này, và chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nó thật tốt vì lợi ích của học sinh, nhân viên và gia đình của quận chúng ta.

Trân trọng!

Cory McIntyre
Giám đốc quận

Superintendent Cory McIntyre